Abdullah UÇMAN
Abdullah UÇMAN

2 Madde

Abdullah UÇMAN

1951 yılında Edirne’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1972). Aynı fakültenin Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başladı (1979). 1985 yılında yardımcı doçent olarak Mimar Sinan Üniversitesi’ne geçti. 1996’da doçent, 2002’de profesör oldu. 2018’de emekliye ayrıldı. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde madde yazarı ve redaktör olarak çalıştı (1983-2016). Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın terekesi üzerinden edebiyat, felsefe ve kültür tarihi açısından önemli belgelerden makale ve kitaplar oluşturdu. Kitapları: Şiiri ve Sanat Anlayışı Üzerine Rıza Tevfik’ten Ali İlmî Fânî’ye Bir Mektup (1996); Edebiyat-ı Cedîde’ye Dair Ali Ekrem’den Rıza Tevfik’e Bir Mektup (1997); Türk Dilinin Sadeleşmesi ve Hece Vezni Üzerine Bir Münakaşa (1997); Ebûbekir Râtib Efendi’nin Nemçe Sefaretnâmesi (1999); Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerinde Bir Araştırma (2004); Fatih’te Geçen 40 Yılın Hikâyesi (2009); Rıza Tevfik’in Sanat ve Düşünce Dünyası (2011); Refik Hâlid’den Rıza Tevfik’e Mektuplar (2014); Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa Sefaretnâmesi (2017); İdealist Bir Kültür Milliyetçisi Mehmet Kaplan (2023).

Bu Yazara Ait Maddeler