Kişiler

Türk Maarif Ansiklopedisi’nin ana kısımlarından birini oluşturan kişiler/biyografiler kategorisinde tarihin en eski dönemlerinden bugüne eğitim tarihinin önde gelen şahsiyetlerine yer verilmiştir. Vefat etmiş kişilere ayrılan bu kısımdaki şahsiyetlerin ansiklopedide yer almalarını sağlayan temel kriter, Türk eğitim tarihine eserleri, eğitim öğretim faaliyetleri, görüşleri, düşünceleri ya da yetiştirdikleri talebeleri sayesinde iz bırakacak nitelikte katkı vermiş olmalarıdır. Bilim, sanat, siyaset, kültür vb. sahalarda hayat sürmüş hemen herkesin, tabiatı icabı, eğitimci bir yönü de vardır. Bu zaviyeden bakıldığında sınırsız bir liste söz konusuyken, ansiklopedide yer alan şahısların somut eğitim eserlerinin ve hizmetlerinin bulunmasına dikkat edilmiştir. Bu sebeple de ansiklopedide yer alan biyografilerde alışılmış biyografi yazım tarzından ziyade söz konusu kişinin eğitimci yönüne odaklanılmış ve özgün yönleri ortaya çıkarılmıştır. İlgili kişilerin hayat hikâyeleri kısaca verildikten sonra şahsî eğitim hayatı, eğitim öğretim faaliyetleri ve görüşlerine değinilmiş, ardından da eğer varsa eğitime dair eserleri listelenmiştir. Bu kısımda dikkat edilen hususlardan biri de ansiklopedide yer alan biyografilerin tarihî süreçte Türk kimliği ile olan bağı ya da Türk eğitim geleneğine ve sistemine olan katkıları olmuştur. Bu sayede Türk eğitim tarihinin sadece kendi kültürel çevresi için değil, insanlık tarihine hayatı ve eserleriyle numune olmuş çok sayıda eğitimcinin olduğu görülür hale gelmiştir. Buradaki biyografiler sayesinde okuyucu Türk tarihinin büyük simalarından pek çoğunun eğitimci cephesiyle ilk defa tanışacaktır. Bazı eğitimcilerin biyografileri ise, sayıları çok olmamakla birlikte, ilk defa burada yer almıştır.

Bu Kategoriye Ait Maddeler / Tüm Maddeler