Şehir, Olay ve Dönemler

Türk Maarif Ansiklopedisi’nin şehir, olaylar ve dönemler kategorisinde Türk eğitim ve kültür tarihi, coğrafî yatay zeminde ve zamanın dikey derinliğinde bir bütün olarak tasavvur edilmiştir. Tarihin en eski dönemlerinden XXI. yüzyıla dünyanın en eski hayat/kültür sahasında Türk tarihi elbette lineer kesintisiz bir ilerleme göstermese de toplum olarak sürekli bir varlık göstermiştir. Türkler bu uzun zamanda yüzlerce farklı yönetim organizasyonları vücuda getirerek Asya’nın en doğusundan Avrupa’nın batısına ve Afrika’nın ortalarına kadar uzanan geniş coğrafyada özellikle devlet kurma, yönetme ve medeniyet inşa etme bakımından söz sahibi olmuştur. Türkler’in zaman ve mekândaki kültürel uzamını bütün halinde ele almanın güçlüğü karşısında devlet ve hanedan temelli bir tasnif, tarihçilerin işini kolaylaştırmıştır. Bu bakımdan Türk kültür ve eğitim tarihinin önemli safhaları daha çok devlet ve hanedan temelinde kısımlara ayrılarak değerlendirilmiştir. Mesela tarihin bilinen ilk Türk devletleri ile ilk müslüman Türk devletlerinin hüküm sürdükleri coğrafyada nasıl bir eğitim ve ahlak sistemi inşa ettikleri üzerine odaklanılmıştır. Altı asırlık hayatında çok farklı dönemler tecrübe eden Osmanlı Devleti’nin zamana göre ortaya koyduğu eğitim ve ahlak birikimi de kendi içinde özgün eserler, kişiler, kurumlar ve kavramlarla özetlenmiştir. Olaylar ve dönemler kategorisi sayesinde Türk tarihinin eğitim bakımından hangi safhaları nasıl yaşadığına dair özgün örnekler sunulmuştur.

Bu Kategoriye Ait Maddeler / Tüm Maddeler