Kurumlar

Türk Maarif Ansiklopedisi’nin önemli kısımlarından birini oluşturan kurumlar kategorisinde Türk kültür dünyasının tarihî süreçte inşa ettiği somut eğitim yapılarına yer verilmiştir. Sanıldığının aksine Türk eğitim tarihi sadece kendi kültür çevresi için değil, başta yakın kültür ve medeniyet dairesi olmak üzere dünyanın hemen her tarafına etki edecek eğitim ve kültür kurumları meydana getirmiştir. En başta dünyanın en önemli eğitim, bilim ve kültür merkezi olan medreseler olmak üzere tekke ve zaviyeler, Enderun, sıbyan mektebi, şehzade eğitimi, hânegî, Ali okulu vb. kurumlar Türk eğitim ve kültür tarihinin en özgün kurumlarıdır. Bunlar gibi yüzlerce kurumun Türk Maarif Ansiklopedisi’nde yer alması Türkler’in kendi kültür ve kimlik dünyalarına özgü bir eğitim zihniyeti inşa ettiklerini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Modernleşme sürecinde terk edilen birçok özgün Türk eğitim kurumlarının ayrıntılarıyla bu ansiklopedide yer alması, Türk eğitim tarihinin zengin kültürel mirasına yeniden odaklanılmasını sağlamak bakımından da son derece anlamlıdır. Tanzimat dönemiyle birlikte varlık dairesine geleneksel kurumların yanı sıra modern/Batılı kurumları da eklemeye başlayan Türkler’in son iki yüzyıldan beri eklektik tarzda gerek mimari gerekse müfredat, malî işletim ve personel yapısı bakımından zengin ve özgün kurumlar da meydana getirdiği görülmektedir. Türk kültür ve eğitim dünyasının tarihin bilinen en eski dönemlerinden XXI. yüzyıla kadar meydana getirdiği kurumları farklı cepheleriyle okuyucuya sunması Türk Maarif Ansiklopedisi’nin en özgün yönlerinden birini teşkil etmektedir.

Bu Kategoriye Ait Maddeler / Tüm Maddeler