Mustafa GÜNDÜZ
Mustafa GÜNDÜZ

6 Madde

Mustafa GÜNDÜZ

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını (2001) ve doktorasını (2005) tamamladı. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çalıştı (2006-2011). Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çalışmaya başladı (2011). 2013 yılında doçent, 2018’de profesör oldu. Halen aynı fakültede öğretim üyesidir. 2014-15’te Princeton Üniversitesi Near Eastern Studies Bölümü’nde post-doktora yaptı. 2021’de Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği’ne atandı. Temel araştırma alanı, Türk eğitim tarihinin Tanzimat sonrası gelişmeleri olup, dönemin eğitim sorunları ve öncü eğitimcileri üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Telif, tercüme ve yayına hazırlama niteliğinde eğitim tarihinin farklı konularını muhtevi Türkçe ve İngilizce çok sayıda kitap ve makalesi vardır. Mustafa Gündüz Türk Maarif Ansiklopedisi Eğitim Tarihi Bilim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. 

Bu Yazara Ait Maddeler