Mefail HIZLI
Mefail HIZLI

1 Madde

Mefail HIZLI

1962 yılında Bursa’da doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1984). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “XVI. Asır Bursa Medreseleri” adlı teziyle yüksek lisansını (1986), “Bursa Mahkeme Sicillerine Göre XIV-XVI. Yüzyıllarda Bursa Medreseleri” başlıklı teziyle doktorasını (1992) tamamladı. 1995 yılında doçent, 2001’de profesör oldu. Halen Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Kitapları: Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medreselerinde Eğitim-Öğretim (1997); Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Medreseleri (1998).

Bu Yazara Ait Maddeler