Azmi ÖZCAN
Azmi ÖZCAN

4 Madde

Azmi ÖZCAN

1960 yılında Burdur’da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Manchester Üniversitesi’nde Ortadoğu araştırmaları üzerine yüksek lisansını (1986), Londra Üniversitesi Tarih Bölümü’nde İngiliz-Osmanlı ilişkileri üzerine doktorasını (1990) tamamladı. TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) araştırmacı (1990-2001) ve başkan olarak görev yaptı (1996-1999). 1997 yılında Marmara Üniversitesi Yakınçağ tarihi alanında doçent, 2002’de Sakarya Üniversitesi’nde profesör oldu. Indian Muslims, the Ottomans and Britain 1877-1924 adlı kitabı Brill Publishers tarafından yayımlandı (1997). 2003-2004 yıllarında Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Tarih Bölümü başkanı, 2007-2016 yılları arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin kurucu rektörü olarak görev yaptı. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine devam etmektedir. Türk Maarif Ansiklopedisi Bilim Kurulu Başkanıdır.

Bu Yazara Ait Maddeler